เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

  

Loading..
  บรรยากาศห้องสมุด

Loading..
  รายการหนังสือใหม่

Loading..
  

Loading..
  

Loading..
  กิจกรรมเลือกซื้อหนังสือใหม่

Loading..
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 หนังสือเล่มเล็ก

Loading..
   สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..
สุดยอดนักอ่าน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ปีการศึกษา 2563
ด.ญ.ปียาทร  ปีเจริญ ม.3.1
ยืม 10 เล่ม

 
สุดยอดผู้เข้าใช้
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ปีการศึกษา 2563
น.ส.ชาลิสา คำฟู ม.5.12
เข้าใช้ 17 ครั้ง

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.