เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยตัวแทนนักเรียนชุมนุมห้องสมุด เลือกซื้อหนังสือใหม่บริการห้องสมุด
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ร้านซีเอ็ด สาขา เซ็นทรัลเชียงราย

   สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..
สุดยอดนักอ่าน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ปีการศึกษา 2563
ด.ญ.ปียาทร  ปีเจริญ ม.3.1
ยืม 10 เล่ม

 
สุดยอดผู้เข้าใช้
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ปีการศึกษา 2563
น.ส.ชาลิสา คำฟู ม.5.12
เข้าใช้ 17 ครั้ง

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.