เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยตัวแทนนักเรียนชุมนุมห้องสมุด เลือกซื้อหนังสือใหม่บริการห้องสมุด
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ร้านซีเอ็ด สาขา เซ็นทรัลเชียงราย

   สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..
สมาชิกผู้ยืมบ่อยครั้งที่สุด
เดือน สิงหาคม 2565
เด็กหญิงแพรไหม มะศิริ ม.2.4
จำนวน 19 ครั้ง

 
สมาชิกผู้เข้าใช้บ่อยครั้งที่สุด
เดือน สิงหาคม 2565
เด็กชายกันตวัฒน์ ทิพย์จักร์ ม.3.8
จำนวน 38 ครั้ง

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.